Projekty športovísk


Postaráme sa o návrhy, poradenstvo, stavebnú dokumentáciu, inžinierske služby športových plôch. Navrhneme najlepšie riešenie pre výstavbu športovísk. Uvedomujeme si, že je potrebné zvažovať nielen optimálne investície, ale aj optimálne náklady na údržbu. Minimálnym zásahom do existujúcich alebo nových športových zariadení vieme ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Komplexná výstavba športovísk


spodná stavba

Spodná stavba - zhotovenie podložia

Dôležitá je realizácia podložia ihriska a jeho stavebná pripravenosť. Náš kvalifikovaný a skúsený tím sa podieľal na realizácii rôznych typov športovísk. Disponujeme špeciálnym strojovým vybavením na zhotovenie podložia ihriska, ktorý:
- musí odvádzať vodu - musí byť pevný - musí byť rovný.

Vrchná stavba - povrch a vybavenie ihriska

Produktová škála vnútorných a vonkajších športových povrchov a športového vybavenia (osvetlenie, mantinely, záchytné oplotenie,atď.) je daná tipom športového využitia a s jeho správnym výberom Vám radi pomôžeme. Športovo-technické parametre použitého povrchu musia tvoriť radosť z pohybu a chrániť pohybový aparát športovca.

vrchná stavba

Servis a renovácie športovísk


servis a údržba

Z dôvodu zvýšeného počtu úrazov, ktoré vznikajú z dôvodu nevykonanej údržby a kontroly na ihrisku naša spoločnosť vykonáva takúto servisnú činnosť na ihriskách. Individuálne spracujeme ponuku na takúto údržbu a neveľkou servisnou investícou predĺžite životnosť Vášho ihriska a predídete prípadným úrazom na športovisku.

Športoviská


Multifunkčné ihriská

Realizujeme multifunkčné športoviská, ktoré svojim tipom povrchu umožňujú hrať viac druhov športov na jednej ploche. Farebným vyhotovením a použitím vhodného čiarovania pre daný druh športu sú vhodné pre:

 • tenis
 • volejbal
 • nohejbal
 • futbal
 • hádzaná
 • basketbal
 • florbal
 • hokejbal
multifunkčné ihriská

tenisový kurt

Tenisové kurty

V kolektívnych športov sme pochopili, že tenisový kurt je aktívum, ktoré pridáva hodnotu k hotelu, penziónu, škole a hlavne k Vám domov. Naším cieľom je poskytovať vysoko kvalitný povrch, ktorý Vám bude svojou hrateľnosťou dlhodobo prinášať poťešenie pri tenise nielen na amatérskej, ale aj profesionálnej úrovni.
Naša široká produktová škála typov tenisových trávnikov plne pokrýva športovo-technické kritéria, ktoré tenis vyžaduje:

 • rýchlosť povrchu
 • odskok loptičky
 • farebnosť
 • bezpečnosť pri pohybe hráča
 • ochrana pohybového aparátu (kombinácia umelého trávnika s pružnou podložkou)

Futbalové ihriská

Športové stavby s.r.o. vedia projekčne a realizačne vyhotoviť futbalové ihriská v rozmeroch pre tréningové a súťažné využitie. Ponúkame futbalové ihriská s povrchmi:

 • umelá tráva 2. generácie (zásyp kremičitý piesok)
 • umelá tráva 3. generácie (zásyp kremičitý piesok a gumový granulát)
 • umelá tráva 4. genrácie (bezzásypový)
 • umelý povrch na báze gumového granulátu
 • PVC pre halový futbal
 • prírodný trávnik
futbalové ihrisko

bežecká dráha

Bežecké dráhy a sektory

Športové stavby s.r.o. aktívne sledujú súčasné a nové trendy v oblasti realizácie a výstavby športovísk, ktoré slúžia na rozvoj atletickej činnosti nielen na školskej, ale aj profesionálnej úrovni. Aplikujeme “tartanové” syntetické systémy na báze gumového EPDM (SBR) granulátu buď na podkladný asfalt, alebo pružnú podložku. Nakoľko sú syntetické povrchy na báze gumového granulátu pomerne finančne náročné, tak naša spoločnosť realizuje aj bežecké dráhy a rovinky z umelých trávnikov, ktoré svojou dĺžkou vlasu, hustotou a farebnosťou vedia byť lacnejšou alternatívou.


Telocvične a haly

Spoločnosť Športové stavby s.r.o. sa svojou dodávateľskou a realizačnou činnosťou podieľa nielen na športových povrchoch do exteriéru ale aj interiéru. Množstvo starých telocviční na školách potrebuje svoju rekonštrukciu a s tým súvisiacu výmenu starej podlahy za novú.
Dôležitou časťou našej činnosti je návrh a realizácia dočasných (sezónnych) prekrytí športovísk, akými sú nafukovacie haly. Predstvujú síce nemalú finančnú investícu, no zabezpečia celoročné využitie športoviska a hlavne pri tenisových kurtoch vedia byť rentabilnou položkou.Technológiu nafukovacej haly vrátane osvetlenia netreba podceniť, preto kontaktujte Športové stavby s.r.o., ktoré Vám pomôžu s rozpočtom, projektom a realizáciou.

telocvičňa

detské ihrisko

Detské ihriská a dopadové plochy

Našou hlavnou prioritou pre našich najmenších “budúcich” športovcov je bezpečnosť pri hre a pohybe. Škôlky, školy, obchodné centrá, terasy v reštauráciach, sídliská a pod. sú priestorom, kde je potrebné pod detské preliezky a nielen pod ňe riešiť dopadovú plochu, aby rodičia bez obáv sledovali pohyb svojich ratolestí. Športové stavby s.r.o. sa riadia nielen prísnou Európskou normou, no aj vlastnými skúsenosťami a ponúkaju pre Vás:

 • špeciálne umelé trávniky Play Grass s pružnou podložkou
 • syntetické dopadové povrchy na báze gumových granúl Multiplay
 • farebné dopadové dlaždice s obrázkami 4Play

Dekoratívne trávniky

Umelé trávniky sa nevyužívajú len na športový účel, no špeciálne tipy umelých trávnikov používame aj na dekoratívny účel. Svojou hustotou, dĺžkou vlasu a farbou dokážu v plnej miere konkurovať prírodnému trávniku.
Na základe požiadaviek našich klientov sme pochopili ich predstavu o dokonalom trávniku. Vieme navrhnúť a zrealizovať umelé dekoratívne trávniky tak, aby boli na nerozoznanie od prírodných trávnikov.Žiadna terénna nerovnosť nás neprekvapí a dbáme na každý detail, aby vznikol po inštalácii dokonalý celok.

dekoratívne trávniky

Vybavenie športovísk


Každý tip športu si vyžaduje potrebné športové príslušenstvo, ktoré svojim kvalitným vyhotovením a odbornou inštaláciou zaručí užívateľovi dlhú životnosť. Naším cieľom je dodať a nainštalovať doplnky športového vybavenia pre všetky úrovne športového využitia od tenisovej loptičky až po basketbalový kôš. Športové vybavenie musí taktiež spĺňať svojim vyhotovením prísne bezpečnostné normy, čím sa predíde prípadným zraneniam športovca.


osvetlenie

Osvetlenie športovísk

Neodmysliteľnou súčasťou športovísk je ich osvetlenie, ktorým sa predlžuje čas pre športové využitie hlavne v jarnom a jesennom období. V čase, kedy sa dni skracujú a znižuje sa intenzita denného svetla sa skracuje aj možnosť hrateľnosti jednotlivých športovísk. Športové stavby s.r.o. riešia túto problematiku a ponúkajú pre Vás:

 • kalkuláciu nákladov potrebných na umelé osvetlenie s podrobným rozpočtom
 • svetlotechnický návrh a výpočet
 • spracovanie projektovej dokumentácie osvetlenia
 • zemné práce a montáž osvetlenia
 • servis a údržba osvetlenia

Oplotenie športovísk

Športový areál a jeho jednotlivé ihriská musia byť oddelené medzi sebou a samozrejme aj od okolitého prostredia.Aby sa hráč viac pohyboval na ihrisku a menej behaním za stratenou loptičkou, tak naša spoločnosť zabezpečí:

 • ochranné a deliacie sieťe
 • sieťové a pevné oplotenie
 • mantinelové systémy
 • výmena poškodeného oplotenia a roztrhaných sietí
oplotenie

Referencie


ZŠ Komjatná

ZŠ Gbelce

Obec Závod

Hoss Sport Center

Gabčíkovo

Hotel Husárik

Obec Komjatice

Obec Rovinka

Obec Omšenie

ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom

ZŠ Lisková

Žilina Cross Fit

MŠ Soblahovská-Dopravné ihrisko, Trenčín

MŠ Soblahovská-Tématická plocha LES, Trenčín

MŠ Biely Kostol

Golfový green pri RD Trenčín

Dekor Sport Grass plocha Work out, Nové mesto nad Váhom

Dekor Nature Grass

ZŠ Turie

Dolné Vestenice

Záchytné siete, SOŠ Jilemák, Trenčín